Elements singulars

Selecció de peces singulars trobades en el jaciment 

Peces singulars del jaciment