Calibrador de canons
Aquest instrument permetia determinar el diàmetre de la boca dels canons. A una banda mostra els calibres francesos i en l'altra els anglesos, ja que en moments de conflicte es podien capturar canons enemics. També presenta incises taules que servirien de regles de càlcul per la càrrega de la pólvora. Està signat amb la inscripció M. Berge London Late Ramsden, successor del més destacat fabricant d’instruments de precisió de l’època, Matthew Berge.

  • Període: Contemporani
  • Cronologia: 1813
  • Lloc de procedència: Deltebre I (Deltebre, Baix Ebre)
  • Material: Llautó
  • Dimensions: Longitud braços 58'9 cm
  • Ubicació: magatzems del MAC-CASC
  • Número de registre: DEID-111