Sabata
En relació a la vestimenta dels tripulants del vaixell es van documentar, extreure i conservar nombroses sabates i una bota de cuir. Una de les sabates portava el taló revestit amb plom i hauria estat utilitzada per la persona encarregada de treballar a la zona on s’emmagatzemava la pólvora al vaixell. Aquest plom protegia els claus de ferro que fixaven la sola de la sabata, evitant que amb un cop es pogués generar una guspira que encengués la pólvora.

  • Període: Contemporani
  • Cronologia: 1813
  • Lloc de procedència: Deltebre I (Deltebre, Baix Ebre)
  • Material: Cuir
  • Dimensions:
  • Ubicació: magatzems del MAC-CASC
  • Número de registre: DEID-271