Presentació

El mar Mediterrani ha estat al llarg de la història el gran nexe d'unió entre els pobles que l'envolten. A la vegada, rius, llacs i maresmes servien de vies de penetració cap a les zones interiors i les seves ribes esdevenien llocs idonis per a l'assentament de grups humans. Aquesta utilització continua de les aigües ha anat deixant al seu si innombrables mostres de l'activitat humana en forma de vaixells enfonsats, construccions portuàries, etc. Durant les últimes dècades, els avenços tecnològics i metodològics han permès l'accés a les restes arqueològiques subaquàtiques i el seu aprofitament com a font d'informació històrica, però al mateix temps, l'increment de la pressió humana damunt les costes i els fons marins ha accelerat el procés de destrucció d'aquest patrimoni enormement fràgil.

Per fer front a aquesta problemàtica la Generalitat de Catalunya va crear l'any 1992 el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) i li va encomanar com a missions: l'inventari, la protecció, la conservació, l'estudi i la difusió del patrimoni arqueològic de Catalunya que es troba submergit en aigües costaneres i interiors. Des de 1996, el CASC forma part del Museu d'Arqueologia de Catalunya.

La creació del CASC va permetre estendre a tot Catalunya les actuacions que des de 1981 venia desenvolupant a les comarques de Girona el departament d'arqueologia subaquàtica del Servei Tècnic d'Investigacions Arqueològiques de Girona, continuador dels treballs del Patronat d'Excavacions Arqueològiques Submarines de la provincia marítima de Gerona, creat per ordre ministerial el 1972.

El CASC actua desenvolupant projectes propis o proporcionant suport tècnic a altres equips arqueològics externs i per això disposa d'un equipament de maquinària i instruments entre els quals destaca el vaixell Thetis. El CASC manté l'inventari del patrimoni cultural subaquàtic de Catalunya i compta a Girona amb la seu administrativa, magatzems, biblioteca especialitzada i laboratoris per a la restauració i conservació dels materials de naturalesa orgànica.

Patrocinador oficial de material de treball: 


Equip humà del CASC
Veure en el mapa

ADREÇA

MAC Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya
Pedret, 95
17007 Girona

CONTACTA AMB EL MUSEU

Telèfon 972 20 66 31
e-mail maccasc.cultura@gencat.cat Fax 972 21 04 54 Tel. vaixell Thetis 608 19 56 55
Twitter
Facebook