Pinyols d'oliva
Pinyols d’oliva localitzats dins d’algunes de les àmfores i barrejats amb les espines de peix. Segurament s’empraven per donar gust al salaó o salsa de peix.

  • Període: romà
  • Cronologia: finals del S. I a.C.
  • Lloc de procedència: Bètica
  • Material: vegetal/orgànic
  • Ubicació: magatzems del MAC-CASC