Espines de peix
Espines de peix en connexió anatòmica conservades al fons d’una de les àmfores del carregament, enganxades amb la resina que recobria l’interior de l’àmfora. Aquestes restes indiquen que aquesta àmfora transportava peix en salaó, i no salsa de peix.

  • Període: romà
  • Cronologia: finals del S. I a.C.
  • Lloc de procedència: Bètica
  • Material: os
  • Ubicació: magatzems del MAC-CASC