Opercles
Una part de les àmfores del vaixell Illes Formigues II encara conserven l’opercle ceràmic in situ i preserven, al seu interior, restes del seu contingut original, a més de la resina impermeabilitzant. Aquest contingut encara està en fase d’estudi però s’han documentat gran quantitat d’espines de peix (entre elles de l’espècie scomber, és a dir verat). La presència de pinyols d’oliva dins d’algunes àmfores, a més de les restes de peix plantegen la hipòtesi que haurien servit per donar gust, adobar la salsa de peix o el salaó.

PETIT DICCIONARI:

Opercle: objecte circular de ceràmica que es col·locava en la boca de les àmfores per tapar el recipient. Normalment, l’àmfora s’acabava de segellar amb algun tipus de morter de calç.