Salvaguarda del Patrimoni Arqueològic Subaquàtic


Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Cultural Subaquàtic

Ratificada per part de 20 estats, va entrar en vigor el 2 de gener de 2009.

Entra

SOS. Campanya de Salvaguarda del patrimoni arqueològic submergit

El patrimoni arqueològic subaquàtic pateix des de fa molt de temps un greu problema d'espoliació i destrucció.

Entra

SOS. Campanya de Salvaguarda de la Comunitat Europea

Cooperació transnacional per a la salvaguarda del patrimoni subaquàtic

Entra