Projectes

El comerç marítim romà a Catalunya en època tardorepublicana (S.II-I aC)


Archeomed

Estudi i posada en valor del patrimoni cultural marítim del Mediterrani

Entra

Ruta del Patrimonio Arqueológico Marítimo de España y Portugal

Pla Nacional de Protecció del Patrimoni Cultural Subaquàtic

Entra

Recognized partner UNITWIN UNESCO

El CASC passa a ser membre de la xarxa UNITWIN UNESCO

Entra

Campanyes d'excavacions

Entra