Ceràmica Terra Sigillata
Ceràmica de taula amb vernís de color taronja-vermellós, i que presenta un segell (sigilla) al centre, que identifica al ceramista. D’aquest tipus de ceràmica se n’abastia la majoria de la població romana i imitava la vaixella metàl·lica destinada a les elits. La major part dels vasos d’aquets tipus trobats al derelicte Culip IV són llisos, però una part important presenten decoracions amb diversos motius.

  • Període: Romà
  • Cronologia: 69-79 d.C.
  • Lloc de procedència: Culip IV (Cadaqués, Alt Empordà)
  • Material: ceràmica
  • Ubicació: magatzems del MAC-CASC