Botzina de senyals
L’extrem punxegut d’aquest tritó (Charonia variegata) està retallat, essent per on es bufa, emetent una senyal acústica que s’amplifica amb la forma atrompetada del cargol. Conserva unes restes de plom adherides a la seva superfície que devien correspondre a la fixació d’un corretja per penjar-la, que no s’ha conservat. L’etnografia ens ofereix diferents mostres de la utilització de cargols marins com a instruments o botzines de senyals.  

  • Període: Romà
  • Cronologia: 69-79 d.C.
  • Lloc de procedència: Culip IV (Cadaqués, Alt Empordà)
  • Material: corn de mar o tritó marí (charonia variegata)
  • Ubicació: magatzems del MAC-CASC
  • Número de registre: 19242