Comerç de redistribució
Els arqueòlegs es van trencar la closca intentant reconstruir la ruta del vaixell Culip IV a partir de l’origen dels productes que transportava. No era creïble que un vaixell tant petit, hagués donat tota la volta al Mediterrani occidental carregant una mica de cada cosa per acabar enfonsant-se a Cala Culip. El seu estudi va permetre establir l’existència en època antiga de ports principals i ports secundaris.  Als ports principals hi arribarien naus de procedència diversa i disposarien de la infraestructura humana i material per emmagatzemar grans quantitats de mercaderies que posteriorment es vendrien, s’embarcarien i es redistribuirien. Els ports secundaris, amb menys trànsit comercial i menys infraestructura donarien sortida als excedents de la seva àrea i satisfarien les demandes de la seva pròpia població i circumdant, relacionant-se amb altres ports propers i evidentment amb el port principal més proper. D’aquesta manera existiria un comerç directe a llarga distància i un comerç de redistribució. Així, el derelicte Culip IV, es va enfonsar mentre redistribuïa, cap al sud, productes prèviament arribats d’arreu de la mediterrània al gran port de Narbona.

PETIT DICCIONARI:

Comerç de redistribució: En època antiga hi hauria uns ports principals en els quals arribaven naus de procedència diversa i que disposaven de la infraestructura portuària necessària per emmagatzemar mercaderies, que posteriorment es reembarcaven i es redistribuïen. A la vegada existien uns ports secundaris, amb menys trànsit comercial i menys infraestructura que donarien sortida als excedents de la seva àrea per satisfer la demanda de la població de la seva zona d’influència.