Curiositats per descobrir

Les àmfores del carregament del vaixell de Cap del Vol anaven tapades amb taps de suro. Aquests taps presenten una perforació central que permetia l’alliberament dels gasos generats en el procés de fermentació del vi mentre era transportat pel vaixell dins les àmfores.


Twitter
Facebook