Tall transversal del fons del vaixell
Fragment de la carena, la taula de paralla (primera taula del casc que toca amb la quilla, a ambdós costats d’aquesta), i la segona taula del casc. Es pot observar la forma de la secció transversal del vaixell, amb un fons acusadament pla. Podem veure també en la finestra practicada a les taules, el sistema de fixació d’aquestes, per mitjà de llengüetes i clavilles.

  • Període: romà
  • Cronologia: 40 - 25 aC.
  • Lloc de procedència: Tarraconense
  • Material: fusta
  • Dimensions: -
  • Ubicació: magatzems del MAC-CASC
  • Número de registre: -