Quaderna
Les quadernes són els elements transversals que conformen l’arquitectura naval del vaixell. En època antiga el sistema constructiu és el de casc previ, és a dir, primer es construeix el casc i després es posen les quadernes que tenen una funció de reforç. En el cas d’aquest vaixell les quadernes estan unides al casc per mitjà de lligadures internes en bucle estacades per clavilles, que s’alternen amb clavilles de fusta aïllades.

  • Període: romà
  • Cronologia: 40 - 25 aC.
  • Lloc de procedència: Tarraconense
  • Material: fusta
  • Dimensions: -
  • Ubicació: magatzems del MAC-CASC
  • Número de registre: -