PERMANENT

Riu Ebre

Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre

L'Ebre, la gran via fluvial de penetració a l'interior de la Tarraconense, amb ports tant importants com el de Tortosa, és en potència, un jaciment arqueològic subaquàtic d'enorme interès.

Les dificultats provocades per la manca de visibilitat de les aigües i les derivades de la corrent, fan que els treballs arqueològics siguin molt complexos, com es va posar en evidència en la campanya duta a terme pel Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya l'any 1993, en aigües d'Amposta, durant la qual es va fer la planimetria subaquàtica d'un dic oblic a la riba del riu.

Amb motiu del dragatge portat a terme l'any 1996, el Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració del CASC, en varen fer el seguiment de l'obra i la catalogació de les restes existents.


Veure en el mapa

ADREÇA

MAC Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya
Pedret, 95
17007 Girona

CONTACTA AMB EL MUSEU

Telèfon 972 20 66 31
e-mail maccasc.cultura@gencat.cat Fax 972 21 04 54 Tel. vaixell Thetis 608 19 56 55
Twitter
Facebook