PERMANENT

El Vendrell

El Vendrell, Baix Penedès

El procés d'erosió que es detecta en alguns punts de la platja d'aquest municipi produeix que al desaparèixer la sorra, quedin al descobert materials arqueològics.

La prospecció realitzada pel CASC l'any 1993, va permetre detectar la presència de materials arqueològics de cronologia molt diversa, des d'una àmfora massaliota fins a ceràmiques vidrades d'època moderna. Són especialment abundants les restes d'època romana, com les àmfores grecoitàlica i Dressel 1 d'època republicana, o les Dressel 2-4, Dressel 20 d'època imperial. En destaquen els envasos per a l'exportació de vi català en el canvi d'era, en àmfores Laietana 1, Pascual 1 i Dressel 2-4. L’heterogeneïtat tipològica i cronològica dels materials fa pensar en l'utilització del lloc com un fondejador al servei de les viles romanes de les rodalies.


Veure en el mapa

ADREÇA

MAC Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya
Pedret, 95
17007 Girona

CONTACTA AMB EL MUSEU

Telèfon 972 20 66 31
e-mail maccasc.cultura@gencat.cat Fax 972 21 04 54 Tel. vaixell Thetis 608 19 56 55
Twitter
Facebook