Archeomed

Estudi i posada en valor del patrimoni cultural marítim del Mediterrani

ArcheoMed és un projecte europeu que s'emmarca en el Programa Interreg IIIB MEDOCC, en el que hi participen com a socis principals onze institucions públiques pertanyents a set països de la conca Mediterrània. La seva tasca principal és el desenvolupament d'iniciatives i esforços comuns per a la valorització del Patrimoni Marítim i Subaquàtic del Mediterrani.

El projecte treballa també en la Ruta del Patrimonio Arqueológico Marítimo de España y Portugal. Els seu principals objectius són:

  • Sensibilitzar a l'opinió pública i a les institucions sobre la importància del Patrimoni Arqueològic Marítim i Subaquàtic per contribuir a la protecció in situ i a la seva conservació i recuperació.
  • Crear una xarxa estable entre les regions i les institucions públiques; col·laboració entre centrs especialitzats, museus, parcs arqueològics i infrastructures portuaries històriques per a donar una visió global del Mediterrani.
  • La formació de joves, professorat i professionals

Són socis membres d'Archeomed la Regione Toscana, Direzione Generale dello sviluppo economico; Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale per i beni archeologici; Regione Campania, Assessorato al turismo e beni culturali; Centre National de la Recherche Scientifique – Délégation Provence, Unité mixte de recherche - UMR 6573 Centre Camille Jullian, CNRS - Université de Provence; Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) – Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC); Ministerio de cultura, Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, Museo Nacional de Arqueología Marítima y Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas (MNAM-CNIAS); Junta de Andalucía, Consejería de Cultura – Dirección General de Bienes Culturales – Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) – Centro de Arqueología Subacuática (CAS); Ministério da Cultura, Instituto Português de Arqueologia, Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática IPA CNANS; University of Malta, European Unit; Ministère de la Culture du Royaume du Maroc, Institut National pour les Sciences Archéologiques du Patrimoine - INSAP; Ministère de la Culture de la République Algérienne Démocratique et Populaire, Direction du patrimoine Culturel.


Veure en el mapa

ADREÇA

MAC Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya
Pedret, 95
17007 Girona

CONTACTA AMB EL MUSEU

Telèfon 972 20 66 31
e-mail maccasc.cultura@gencat.cat Fax 972 21 04 54 Tel. vaixell Thetis 608 19 56 55
Twitter
Facebook