Jaciments subaquàtics de Catalunya

Carregaments que juntament amb els objectes personals dels viatgers i de la tripulació podem trobar enfonsats.

Des de la seva creació, el CASC ha dedicat un interès especial a realitzar la carta arqueològica subaquàtica de Catalunya: l’inventari dels jaciments, de les seves característiques i del seu estat de conservació.

Sota les aigües resten construccions com algunes estructures portuàries d'Empúries o el poblat neolític de la Draga, en part submergit a l'estany de Banyoles, que amb una antiguitat de 7.000 anys és el jaciment subaquàtic més antic de Catalunya, on es troben els paviments formats per escorces d'arbres i sobre ells, les eines de sílex que encara conserven el seu mànec de fusta. Les particulars condicions que ofereixen les aigües permeten que es conservin materials orgànics com teixits, cuirs, fustes, restes d'aliments, etc., elements que en contacte amb l'aire haurien desaparegut. També gràcies a aquesta capacitat de conservació podem conèixer els vaixells de fusta romans com el del Cap del Volt (Port de la Selva), o els medievals com el Culip VI (Cadaqués) o Les Sorres X (Castelldefels) del segle XIV. A partir d'ells podem avançar en el coneixement de la tecnologia naval antiga i de les condicions de navegació.

En total, s'han documentat a Catalunya 820 jaciments subaquàtics, subdividits en les següents tipologies:

Àncora: 33
Almadrava: 3
Avió: 4
Delericte: 382
Fondejador: 41
General: 60
Hàbitat: 11
Indeterminat: 147
Objecte aïllat: 101
Port: 4
Submarí: 4


Culip IV

(Alt Empordà)

Entra

Permanent

Culip VI

(Cadaqués, Alt Empordà)

Entra

Permanent

Port d'Empúries

(L'Escala, Alt Empordà)

Entra

Permanent

Presido

(L'Estartit, Baix Empordà)

Entra

Permanent

La Draga

(Banyoles, Pla de l'Estany)

Entra

Permanent

Calonge

(Calonge, Baix Empordà)

Entra

Permanent

Cisterna

(Lleida, Segrià)

Entra

Permanent

Les Sorres X

(Castelldefels, Baix Llobregat)

Entra

Permanent

El Vendrell

(El Vendrell, Baix Penedès)

Entra

Permanent

Tarragona

(Tarragona, Tarragonès)

Entra

Permanent

L'Ampolla

(L'Ampolla, Baix Ebre)

Entra

Permanent

Riu Ebre

(Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre)

Entra